MD-Grid CA: Start
MD-Grid CA propune servicii de certificare persoanelor fizice care participă atât în proiecte naţionale cât şi internaţionale, activităţi Grid, sau sunt membri al comunităţii Ştiinţifico-Educaţionale Moldave.
        MD-Grid CA eliberează certificate digitale pentru utilizatori (care patricipă în MD-Grid NGI sau sunt membri al instituţiilor membre al comunităţii Ştiinţifico-Educaţionale), server (noduri sau unităţi de calcul din cadrul comunităţii Ştiinţifico-Educaţionale) şi servicii (procese care rulează pe servere).
        MD-Grid CA a fost implementat şi operează sub egida Research and Educational Networking Association of Moldova (RENAM).


Certificat MD-Grid CA(expiră)
Certificat MD-Grid-CA-T(nou)
Amprentă digitală SHA1
Amprentă digitală MD5
07c0fe544e28292b2c9ac2bf3e073751e4bb0472
6fb92822ee4a97daf3fe46555c387338
Amprentă digitală MD5
Amprentă digitală SHA1
d825e4b50f44ad9ccf9d2358698b5afe
186b37528c49a7e7e6359f6cef5df672b495903d
Lista de revocare
Lista de revocare
Ultima modificare al listei de revocare:
Ultima modificare al listei de revocare:
24 . 06 . 2019
09 . 09 . 2019